vr 11 okt - vr 31 jan
Expositie

Expositie 'Geborgen in Polderklei'

11 okt
-
31 jan
  • 11 okt - 31 jan
    Museumkerk

In de zomer van 2018 is in de Noordoostpolder een compleet scheepswrak opgegraven. In Museum Schokland een uitgebreide presentatie te zien over deze opgraving. Prachtig foto- en filmmateriaal geeft een beeld van deze spectaculaire opgraving en een inkijkje in het complexe archeologisch onderzoek.

Vroeger was de Zuiderzee een gevaarlijke binnenzee met verraderlijke stromingen en ondieptes. In de loop van de tijd zijn honderden schepen vergaan. Na de aanleg van de Flevopolders  zijn ruim 450 scheepswrakken in de drooggevallen zeebodem gevonden. De provincie Flevoland is daarmee het grootste scheepskerkhof op land ter wereld. Veel wrakken zijn inmiddels opgegraven. Andere liggen nog te wachten op onderzoek.

In de zomer van 2018 is in de Noordoostpolder een compleet scheepswrak opgegraven. Het onderzoek is uitgevoerd door het Archeologisch Instituut van de Universiteit van Groningen. Het is een bijzonder groot schip met een lengte van meer dan 30 meter en gedateerd in het begin van de 18e eeuw.

Er zijn veel prachtige vondsten gedaan: gereedschap, tuigage, huisraad, etc. Ze geven een inkijkje op het leven aan boord.
Serviesgoed, munten  en kleipijpen duiden op een Engelse herkomst van het vaartuig. Stukken scheepsgeschut geven aan dat dit schip niet alleen voor vreedzame doeleinden is gebouwd. Wonderlijk is een glazen flesje voorzien van een kurk gevuld met sterke drank van 300 jaar oud. En wat te denken van een mysterieuze dameshandschoen? Het schip had een diepgang van circa 3 meter. Dat is te diep voor dit deel van de voormalige Zuiderzee en een indicatie dat het is vastgelopen. Wat dit Engelse schip in deze uithoek van de Zuiderzee had te zoeken is vooralsnog onduidelijk.

In Museum Schokland is een uitgebreide presentatie te zien over deze opgraving. Prachtig foto- en filmmateriaal geeft een beeld van deze spectaculaire opgraving en een inkijkje in het complexe archeologisch onderzoek. De archeologische objecten worden op dit moment onderzocht, geconserveerd en beschreven. Op een later moment zal het museum in een speciale expositie aandacht besteden aan dit fraaie vondstmateriaal.