za. 9 dec. 2023 - 11:30

Lezing expositie Nijlpaarden in de polder (11:30 uur)

Cees Laban met 'Eemien in West-Europa'

Lezingen Nijlpaarden in de polder
Speciaal voor de exposite organiseert Museum Schokland op zaterdag 9 december lezingen waarbij drie specialisten verdieping geven over deze bijzondere tijd.

De lezingen vinden plaats in de museumkerk onder begeleiding van Klaas Post. Iedere lezing duurt 45 minuten en tussen de lezingen door kan de expositie worden bekeken. Elke lezing moet apart worden gereserveerd. Indien je bij meerdere lezingen wilt zijn moet je per lezing reserveren. De aanvangstijden zijn:

  • 11:30 uur: Cees Laban met ‘Eemien in West-Europa’
  • 13:30 uur: Frans Roescher met ‘Nijlpaarden en neanderthalers in de polder’
  • 15:30 uur: Dick Mol met ‘Kolossen in de polder’

Cees Laban met Eemien in West-Europa
Het Eemien interglaciaal  is een “warme” periode met een hoge zeestand tussen de laatste en voorlaatste “koude” ijstijdperiodes; het Saalien en het Weichselien. Tijdens het Eemien was West-Nederland vooral zee. De rest van Nederland was bedekt waarin planen en dieren voorkwamen die wijzen op een hogere temperatuur dan tegenwoordig. De duur van deze “warme” tijd is aan de hand tellingen van gelaagdheid  in meren vrij nauwkeurig vastgesteld. Kwartairgeoloog Cees Laban vertelt meer over deze bijzondere periode in Nederland.

Frans Roescher met ‘Nijlpaarden en neanderthalers in de polder’
In deze lezing vertelt amateur paleontoloog Frans Roescher meer over de ondergrond van Flevoland, het klimaat, landschap en fauna dat teruggaat tot 130.000 jaar. Spectaculaire vondsten worden toegelicht, zoals fossielen van nijlpaarden, bosolifanten, leeuwen en hyena’s. En natuurlijk ook de sporen van Neanderthalers, zoals: bewerkte stukken vuursteen, bewerkte botten en geweistukken. Het blijkt dat Flevoland een hotspot is geweest voor Neanderthalers.

Dick Mol met ‘Kolossen in de polder’
Ongeveer 120.000 jaar geleden is het in onze streken subtropisch warm. Hier voelen, bosneushoorns, nijlpaarden en bosolifanten zich thuis. Deze reusachtige en zwaar gebouwde bosolifanten waren echte kolossen: Een schouderhoogte van wel vier meter, bijna kaarsrechte slagtanden van soms meer dan drie meter! Zij leefden hier in een zogenoemde tussenijstijd. Hun fossiele resten die bij baggerwerkzaamheden in het IJsselmeergebied boven water zijn gekomen vertellen een boeiend en zeer interessant verhaal. Dick Mol vertelt hier graag meer over.

Gratis in combinatie met een entreekaartje voor Museum Schokland. Wel is reserveren verplicht, geef hierbij aan naar welke lezing je wilt komen. Elke lezing moet apart worden gereserveerd. Indien je bij alle lezingen wilt zijn moet je per lezing reserveren.