di. 12 okt. 2021

Aankoop boerderij op Schokland kans voor bezoekersontvangst

Het Flevo-landschap en Cultuurbedrijf Noordoostpolder zijn verheugd over het raadsbesluit van de gemeente Noordoostpolder om in te stemmen met de aankoop van de boerderij aan Schokkerringweg 25 op Schokland. Het besluit geeft de partners meer mogelijkheden om het verhaal van Werelderfgoed Schokland op een aansprekende manier te vertellen.

De gemeente Noordoostpolder, Cultuurbedrijf Noordoostpolder (Museum Schokland) en Het Flevo-landschap zetten zich in om het verhaal van het UNESCO Werelderfgoed Schokland nog beter te voor het voetlicht te krijgen en meer publiek te bereiken. Het Flevo-landschap doet dit vanuit haar rol als beheerder van het gebied, waar naast natuurbeheer ook beleving van natuur en erfgoed bij hoort. Museum Schokland is sinds 1947 de plek waar de doorgaande geschiedenis van het gebied vanaf de ijstijden wordt beleefd en ervaren.

Beleving
Het Flevo-landschap en Cultuurbedrijf Noordoostpolder werken sinds een aantal jaar nauwer samen. Zo ze zijn nu bezig om – met Europese subsidie en aanvullende externe fondsen – het eiland als geheel beter beleefbaar te maken. Dat doen ze onder meer met het maken van duidelijker routes en eigentijdse digitale middelen. Bezoekers kunnen hier naar verwachting vanaf de zomer van 2022 op het eiland kennis mee gaan maken.

Bezoekersontvangst
Als nieuwe manier om bezoekers te ontvangen wordt ook al een aantal jaar gesproken over een werelderfgoedcentrum. De nu door de gemeente aangekochte authentieke boerderij ligt op het voormalige eiland en binnen de grenzen van het UNESCO Werelderfgoed. De aankoop biedt daarmee perspectief op ontwikkeling in de bezoekersontvangst. Cultuurbedrijf Noordoostpolder en Het Flevo-landschap willen daarbij graag de uitwerking onderzoeken van een parelsnoer van kleinschalige voorzieningen in het gehele UNESCO-gebied. Meerdere voorzieningen verspreid over het eiland en directe omgeving passen wat beter bij het karakter van Schokland dan één nieuwe, grootschalige locatie. Ook sluit gespreid en kleinschalig aanbod beter aan op de bezoekers die de partners hier willen ontvangen.

Dit is een gezamenlijk persbericht van Het Flevo-landschap en Cultuurbedrijf Noordoospolder. Het project Beleef Werelderfgoed Schokland wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Foto: Freddy Schinkel

Dit is Cultuurbedrijf
Noordoostpolder