ma. 07 jun. 2021

Bernard Boelens

Bernard Boelens (1902-1969) uit Groningen is grafdelver van beroep. Tijdens zijn werk vindt hij veel fossielen en raakt geboeid door de geologie. Hij ontwikkelt zich tot specialist in determinatie van kalksteenfossielen. In 1948 verschijnt van zijn hand het boek ‘Fossielen uit Noordelijke Zwerfstenen’. Deze determinatiegids wordt nog altijd geraadpleegd.

Ansicht van Bernard Boelens. Afbeelding: Museum Schokland

Na het droogvallen van de Noordoostpolder is hij enige tijd werkzaam in het nieuwe land. Dan is hij vaak te vinden op het uitgestrekte keileemveld bij Urk om fossielen te zoeken. Ook In de jaren daarna bezoekt hij nog regelmatig de polder.

Tijdens zijn leven bouwt hij een prachtige collectie op. In 1969 overlijdt Bernard Boelens vrij plotseling op 67-jarige leeftijd. Na zijn dood besluit zijn echtgenote zijn verzameling te schenken aan de gemeente Noordoostpolder. De collectie wordt sindsdien beheerd door Museum Schokland.