wo. 02 jun. 2021

Nationaal Binnenvaart monument

Na de ontruiming in 1859 gaan stemmen op de haven van Schokland aan de golven prijs te geven. Het onderhoud wordt als te kostbaar beschouwd. Maar bij schippers is de haven erg populair als vluchtplaats bij stormachtig weer.

De Zwolse koopman en voorvechter van de binnenvaart Willem Jan Schuttevâer weet schippers te bewegen massaal protest aan te tekenen tegen een eventuele ontmanteling van de haven. En met succes.

foto: Museum Schokland

In 1861 bepaalt de minister dat de haven behouden blijft. Ondanks de kosten worden nadien de zeewerken weer zorgvuldig onderhouden. Vanwege de vele inspanningen van Schuttevâer voor de binnenschippers draagt hun beroepsvereniging sinds 1863 zijn naam.

foto: Lucas Kramer

In 2009 onthult koningin Beatrix het Nationaal Binnenvaart monument.

Het is gemaakt door de Friese kunstenaar Ids Willemsma. Het kunstwerk is een postuum eerbetoon aan Schuttevâer, ‘de behouder van Schokland’. Daarom staat het doelbewust bij de voormalige haven van Schokland.

foto: Museum Schokland