do. 23 mrt. 2023

Schokland bezoeken wordt nog aantrekkelijker

Museum Schokland en Het Flevo-landschap gaan de beleving van Schokland verbeteren en het UNESCO Werelderfgoed en natuurgebied aantrekkelijker maken voor een langer bezoek. Op 21 maart werd het startschot gegeven voor dit gezamenlijke project, in aanwezigheid van betrokken partijen.

Museum Schokland en Het Flevo-landschap werken samen aan behoud en beleving van natuur en cultuur op Schokland. Rode draad in de 10.000 jaar bewoningsgeschiedenis van Schokland is leven met water. De partners willen bezoekers beter laten ervaren hoe cultuur en natuur met elkaar en met water verweven zijn. Zo is de geschiedenis bovengronds terug te zien in het landschap en beschermt de natte natuur ondergronds de sporen van vroegere bewoning. In een te droge bodem vergaan deze archeologische waarden.

Kunst en verhalen
Ontwerpbureau Kinkorn presenteerde bij het startschot een concept waarbij de verhalen van het gebied worden verteld vanuit het perspectief van mensen en dieren uit de verschillende tijdvakken: van de tijd van de rivierdelta’s (prehistorie) tot het nu resterende eiland en haar toekomst. De verhalen vormen een aanvulling op de vaste tentoonstelling in Museum Schokland en de natuurbeleving die Het Flevo-landschap verzorgt.

Het project bestaat onder meer uit een aantal kunstobjecten met een audiomodule. “Het maakt een rondje Schokland een rondje verhalen ophalen”, licht Maarten Meevis van Kinkorn toe. Er komt een nieuwe reconstructie van het ‘Huisje op de Zuidert’ en een speelobject om zelf de ‘Schokkerdans’ te doen. Met augmented reality krijgen bezoekers ook een levendig beeld van de situatie op het eiland lang vòòr de inpoldering.

Daarnaast krijgt Schokland nieuwe banken en picknicksets. Verder krijgt de bebording een update. De verhalen en andere informatie komen naast in het Nederlands ook in het Engels en Duits beschikbaar. Eind dit jaar moet alles klaar zijn.

Natuur en cultuur
Het Flevo-landschap beheert 5.100 hectare natuur, landschap, erfgoed en landart in Flevoland, waaronder Schokland, en verzorgt natuurbelevingsactiviteiten. Museum Schokland, onderdeel van Cultuurbedrijf Noordoostpolder, heeft naast het vaste aanbod ook wisselexposities en organiseert evenementen zoals Zomer op Schokland.

Het project ‘Beleef Werelderfgoed Schokland’ wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland, Mondriaan Fonds, Provincie Flevoland, Gemeente Noordoostpolder, VSB-fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, St. Dutch Welfare Fund, Rabobank Noordoostpolder-Urk en Ars Donandi.

Dit is een gezamenlijk bericht van Museum Schokland en Het Flevo-landschap.