Cultuurbedrijf NOP is onderdeel van Stichting Cultuurbedrijf Noordoostpolder.

Stichting Cultuurbedrijf Noordoostpolder heeft de culturele ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

 
Cultuurbedrijf Noordoostpolder is op 1 januari 2015 als zelfstandige stichting van start gegaan. Bij de fusie zijn 4 instanties betrokkenen:
 

1. Cultuurbedrijf Noordoostpolder (voormalig Muzisch Centrum) is het centrum voor de kunsten van de Noordoostpolder. Circa 1200 leerlingen volgen wekelijks lessen muziek, dans, drama en beeldend. Daarnaast verzorgt Cultuurbedrijf NOP een breed kunstaanbod voor het primair en voortgezet onderwijs in de regio.
 

2. Theater ’t Voorhuys (voorheen zelfstandige stichting) programmeert jaarlijks zo’n 80 professionele voorstellingen; een 20-tal amateurproducties en ongeveer 30 commerciële evenementen. Is een middengroot theater met een capaciteit van 520 zitplaatsen. Tevens programmeert men in de kleine zaal van het Cultuurbedrijf NOP. (180 zitplaatsen)
 

3. Museum Schokland (voorheen onderdeel van de afdeling Culturele Zaken, gemeente Noordoostpolder) In 1995 is het voormalig eiland Schokland met omgeving geplaatst op de prestigieuze werelderfgoedlijst van UNESCO. De vaste tentoonstelling geeft een beeld van de bewogen historie van het eiland Schokland én wat vooraf ging. Met regelmaat organiseert het museum exposities op het gebied van geologie, archeologie, historie en kunst. Daarnaast organiseert het museum publieksevenementen zoals de Scandinaviëmarkt, Werelderfgoedweekend en het museumweekend en klassieke concerten.
 

4. Kunstuitleen Emmeloord (voorheen onderdeel van de afdeling Culturele Zaken, gemeente Noordoostpolder) is gevestigd in het Cultuurbedrijf NOP en heeft een brede collectie kunst.
 

Zij hebben allen thans nog een eigen website:
www.cultuurbedrijfnop.nl
www.theater-voorhuys.nl
www.museumschokland.nl
www.kunstuitleenemmeloord.nl

Missie Cultuurbedrijf
Cultuurbedrijf Noordoostpolder is hét centrum voor kunst & cultuur binnen de gemeente en maakt op inspirerende en ondernemende wijze kunst & cultuur toegankelijk voor iedereen. Vanuit de overtuiging dat kunst & cultuur het leven verrijkt en bijdraagt aan een vitale en waardevolle samenleving.
 

Visie Cultuurbedrijf
Het Cultuurbedrijf is de inspirator voor kunst, cultuur en erfgoed in de gemeente Noordoostpolder. Het biedt professionele podia, een erfgoedgoedcentrum, actieve en receptieve kunsteducatie, exposities en een kunstuitleen. Voorts faciliteert en inspireert het Cultuurbedrijf de amateurkunstverenigingen en is dé lokale leverancier van cultuureducatie voor het basis- en voortgezet onderwijs.
 

Beleidsplan
Het beleidsplan van Stichting Cultuurbedrijf Noordoostpolder is hier te downloaden.
 

Fiscaal nummer/Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN):
854677732
 


Bankrekening
NL32 RABO 0301 2608 18
 

Contactgegevens Stichting Cultuurbedrijf Noordoostpolder
Harmen Visserplein 2
8302 CW Emmeloord
t. (0527) 760 600
 

Bestuur Cultuurbedrijf Noordoostpolder
Het bestuur van Cultuurbedrijf Noordoostpolder:
 

Peter de Haan, directeur-bestuurder
 

Raad van Toezicht:
 

Dhr. J.H. Sweers, voorzitter
Dhr. H. Folkeringa, lid
Dhr. J. Kempenaar, lid
Mevr. A. Weterings, lid
Mevr. L. Withaar, lid


Beloningsbeleid
Het Cultuurbedrijf volgt het beloningsbeleid van de CAO-Kunsteducatie.
 

Jaarverslag
Open hier het Jaarverslag 2017 van het Cultuurbedrijf.
 

De opdrachten van het Cultuurbedrijf
Het Cultuurbedrijf is dé belangrijkste uitvoeringsorganisatie voor de realisatie van het gemeentelijke cultuurbeleid. Het realiseert haar doelstellingen op basis van de volgende vier opdrachten:
 

1. Onderwijs: Cultuureducatie voor het basis – en voortgezet onderwijs
2. Talentontwikkeling: lessen en cursussen in kunst
3. Podia: de podiumfunctie voor zowel professionele als amateurvoorstellingen
4. Erfgoedmuseum, expositiefunctie en kunstuitleen
 

Cultural Governance Code
De Governance Code Cultuur is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector. Het Cultuurbedrijf Noordoostpolder onderschrijft de Governance Code Cultuur en zorgt ervoor dat haar statuten en reglementen er zoveel mogelijk mee overeenstemmen.
 

De cultuursector kenmerkt zich door grote diversiteit, maar voor de gehele sector geldt hetzelfde: het werken met gemengde financiering, risicobeheer, toezicht en verantwoording is zwaarder gaan tellen. Organisaties die zich net als Cultuurbedrijf Noordoostpolder hiervan bewust zijn hanteren de Governance Code Cultuur.
 

Voor meer informatie kunt u de brochure Governance Code (pdf) downloaden.
 

Privacybeleid
 

Bekijk hier ons Privacy Statement.