Hier vind je het bedrijfsplan 2019-2022 van Cultuurbedrijf Noordoostpolder, waar Museum Schokland onderdeel van uitmaakt.