Commissie Van der Lijn - Boelens - Hellinga

De commissie Van der Lijn - Boelens - Hellinga werd in 1960 ingesteld voor het formele beheer van de collecties van Museum Schokland. Aan de geologische schatkamers in de grond heeft Schokland zijn status van Werelderfgoed te danken. In de Schokker grond zijn sporen te vinden van de ijstijd tot en met 1859, toen het eiland ontruimd moest worden.