80 jaar Noordoostpolder

80 jaar geleden, in 1942, viel de Noordoostpolder droog. De gemalen hadden hun werk gedaan: het water was weggemalen. Schokland en Urk waren hiermee eiland-af. Vanuit het hele land kwamen arbeiders naar de jonge polder. Tussen het hoog opschietende riet werd de polder klaargemaakt voor bebouwing en bewoning. Boeren, onderworpen aan een strenge selectie, brachten het land in cultuur. Inmiddels wordt de polder bewoond door de derde en vierde generatie pioniers. Museum Schokland vertelt het verhaal van de eerste jaren in de nieuwe Noordoostpolder.

Bijzonder document: schrift Ingvar Kristensen

In 1941 en 1942 onderzocht de jonge wetenschapper Ingvar Kristensen de natuurontwikkeling in de nieuwe Noordoostpolder. Hij woonde enkele maanden op Schokland. Zijn belevenissen tekende hij op in een schrift. Op scherpzinnige wijze en soms met een kwinkslag wordt daarin verslag gedaan van de gemakken en ongemakken die hij in de polder ondervond. Dit document geeft een unieke kijk in de allerjongste geschiedenis van de Noordoostpolder. Om die reden is dit schrift gratis te downloaden via de website van Museum Schokland via onderstaande button.

Download

Afgelopen voorjaar bezochten broer en zus Kristensen museum Schokland. Zij brachten een enigszins beduimeld aantekenschrift mee van hun vader Ingvar Kristensen. Het bleek om een historisch pareltje te gaan.

Verblijf op Schokland

Ingvar Kristensen (1918-1996) wordt geboren in Leiden. Hij had een Noorse vader en een Nederlandse moeder. Al op jonge leeftijd beek zijn liefde voor de natuur, want zijn hele kamer stond volgebouwd met aquaria. Een studie biologie lag dus voor de hand. Hij werkte later jarenlang voor het Nederlands instituut voor onderzoek der zee. Nog later werd hij directeur van het Caraïbisch marien biologisch instituut op Curaçao. Van zijn hand verschenen meerdere wetenschappelijke publicaties.

In het kader van zijn studie besloot de jonge Ingvar in 1941 de natuurontwikkeling in de nieuwe Noordoostpolder te gaan onderzoeken. Dat bracht hem nog datzelfde jaar naar de polder. Hij bezocht enkele malen Schokland. Het eiland was dan nog niet eens drooggevallen. In 1942 verbleef hij langere tijd in de Noordoostpolder. Hij vestigde zich bij de oude haven van Schokland. Eerst in een voormalige schapenstal, daarna in de verlaten woning van havenmeester Spit.

Ontmoetingen

Hij tekende zijn belevenissen op in een schrift. En dat zijn er heel wat. Op scherpzinnige wijze en soms met een kwinkslag doet hij verslag van de gemakken en ongemakken die hij ondervindt. Hij ontmoette onbekende en bekende mensen, zoals de heer Modderman. Deze jonge archeoloog maakte naam door zijn opgravingen en onderzoek van scheepswrakken in de polder. In de aantekeningen van Ingvar is vanzelfsprekend veel aandacht voor de ontluikende natuur op de drooggevallen polderbodem. Door omstandigheden heeft hij overigens zijn onderzoeksproject nooit kunnen afronden.

Op 9 september 1942 viel de Noordoostpolder officieel droog. In 2022 dus 80 jaar geleden. Dit jubileum is een mooie gelegenheid het prachtige verhaal van polderpionier bij uitstek Ingvar Kristensen breed te delen. Met heel veel dank aan de familie Kristensen.