Voortgezet Onderwijs

Ontdek Werelderfgoed Schokland op een actieve manier. Met creatieve workshops op deze bijzondere plek komt de geschiedenis tot leven. Zo leer je jezelf en je eigen omgeving beter kennen en wordt cultuur een echte beleving. Het Voortgezet Onderwijs heeft belangrijke plaats binnen het educatieve aanbod van Museum Schokland.


Programma onderdelen

 • Vertelling in het kerkje
  In het kerkje van Museum Schokland luisteren de leerlingen naar het verhaal van Jannetje de Graaf van Schokland. Zij vertelt over het leven op het eiland in de laatste periode dat Schokland bewoond was door de Schokker vissers tot de ontruiming in 1859. Eventueel kan de klas van te voren al een brief van Jannetje ontvangen.
 • Museumopdracht
  Met behulp van opdrachtkaarten bekijken de leerlingen onderdelen van de museumcollectie. Met de opdrachten doen de leerlingen onderzoek naar verschillende periodes dat Schokland als gebied bewoond werd, zoals de prehistorie en de eilandtijd. Op het buitenterrein van de Middelbuurt ontdekken zij een aantal kunstwerken die ook iets met deze geschiedenis te maken hebben.
 • Troubadour
  Op de uiterste noordpunt van het voormalige eiland treffen de leerlingen de troubadour die sterke verhalen uit het verleden van de Schokkers vertelt en zingt. Hij begeleidt zichzelf op accordeon en n.a.v. de liedteksten krijgen de leerlingen een muzikale indruk van het barre leven van de vissers van de Zuiderzee en denken na over een paar gewetensvragen.
 • Beeldende workshop
  Bij de Oude Haven maken de leerlingen kennis met de historie van deze plek toen het eiland Schokland bewoond werd door de Schokkers, een ruig vissersvolk. Samen met de beeldend docent maken zij een eigen kunstwerk met als inspiratie het landschap in de directe omgeving en de expressionistische schilderijen die Ernst Leyden rond 1900 maakte van de vissers van de Zuiderzee.

Eiland hoppen – Excursie Schokland

Actief geschiedenis beleven op locatie staat centraal in al onze educatieprogramma’s. Voor het voortgezet onderwijs zijn er verschillende onderdelen mogelijk die ook goed met elkaar te combineren zijn. Op basis van de vraag van de school maken wij een afwisselende excursie op maat!

Meer weten over de mogelijkheden voor Voortgezet Onderwijs? Neem contact op met Monica Sierat via m.sierat@muzischcentrum.nl.