Maatwerk

Regelmatig worden wij door vanuit het primair, voorgezet en hoger onderwijs benaderd voor onderwijsprojecten. Graag denken wij mee over de mogelijkheden. Daarom bieden wij maatwerk aan.

Voorbeelden uit het verleden

  • X-tuur
    Leerlingen van X-tuur, de zelfsturende leerweg van het Zuyderzee Lyceum in Emmeloord, werkten in november 2019 tijdens een bijzondere projectweek aan opdrachten die de bekendheid van werelderfgoed Schokland moet vergroten. Zij ontwikkelden voor het museum een vlog, speurtocht en prentenboek. Het museum koos als opdrachtgever de beste ontwerpen uit om verder door te ontwikkelen.
    Persbericht

  • NHL Stenden Hogeschool
    Al enkele keren hebben de studenten van de Toerisme opleiding van NHL Stenden ons museum bezocht in het kader van een fieldtrip. Naast het bezoek aan het museum en de Gesteentetuin, ontvingen zij vanuit het museum ook een casus waarmee zij aan de slag gingen.