Cursussen geologie

Op Schokland worden ieder jaar cursussen georganiseerd op het gebied van geologie. De cursussen vinden plaats in Museum Schokland. De organisatie ligt in handen van de Vereniging Vrienden van Schokland (VVS).

Cursusgroep Gesteenteherkenning
Cursusgroep Gesteentedeterminatie cursus 1
Cursusgroep Gesteentedeterminatie cursus 2
Cursusgroep Paleontologie (fossielen)
Cursusgroep Mineralogie

Cursusgeld: De kosten bedragen € 35,00 per cursus van acht bijeenkomsten geologie, uitsluitend voor leden van de VVS. Dit is exclusief eventuele excursies en/of cursusmateriaal. Het lidmaatschap van de Vereniging Vrienden van Schokland bedraagt €15,00.

Aanmelding: Aanmelden voor één of meerdere cursussen geologie kan telefonisch of per e-mail, onder opgave van adres en telefoonnummer, bij de coördinator cursussen geologie:
Berend Jan Grotenhuis
T 0570-540878
E  b.grotenhuis000@gmail.com