wo. 16 mrt. 2022

Brede provinciale samenwerking voor inspirerend cultuuronderwijs

In Flevoland zorgt een brede provinciale samenwerking ervoor dat ieder kind in de provincie goed cultuuronderwijs kan krijgen. Alle basisscholen in Noordoostpolder, Urk, Lelystad, Dronten en Zeewolde kunnen namelijk meedoen aan CultuurPlus. Dit is het Flevolandse programma binnen de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024. Hiermee kunnen de scholen een extra impuls geven aan hun cultuureducatie.

Binnenkort start de inschrijving voor het nieuwe schooljaar. Om dit moment te markeren, tekenden de bestuurders van de culturele instellingen, samen met de wethouders van de vijf deelnemende gemeenten en de gedeputeerde kunst en cultuur van provincie Flevoland voor inspirerend cultuuronderwijs op Flevolandse basisscholen.

In deze korte video vertellen ook de wethouders uit Urk, Lelystad, Dronten, Noordoostpolder en Zeewolde wat volgens hen de kracht van kunst en cultuur is.

Wethouder kunst en cultuur Wiemer Haagsma ging op bezoek bij Marcel Jansen, directeur/bestuurder van Cultuurbedrijf Noordoostpolder op Schokland. Haagsma gaf aan waar voor hem de kracht van cultuureducatie zit: “Ik vind het belangrijk dat alle kinderen aan heemkunde doen. Als je niet weet waar je vandaan komt, dan is het lastig daar waardering voor op te brengen.”

Gedeputeerde Michiel Rijsberman sluit af door zijn trots uit te spreken over de samenwerking: “Het is fantastisch dat Flevolandse kinderen op deze manier de mogelijkheid krijgen om goed cultuuronderwijs te krijgen. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling van hun creatieve vaardigheden. Ook leren kinderen waar ze vandaan komen en wat Flevoland zo bijzonder maakt. Zulke cultuurlessen dragen bij aan het vormen van hun eigen identiteit.”

Wethouder kunst en cultuur Wiemer Haagsma van gemeente Noordoostpolder en Marcel Jansen van Cultuurbedrijf Noordoostpolder

Wethouder kunst en cultuur Freek Brouwer van gemeente Urk vertelde Marcel Jansen van Cultuurbedrijf Noordoostpolder: “Met CultuurPlus maken we een volgende stap. Scholen kunnen binnen CultuurPlus hun eigen keuzes maken, ook met welke culturele partners ze lokaal willen samenwerken. Dat heeft meerwaarde.”

Provincie Flevoland heeft als doelstelling om goede cultuureducatie verder te verankeren in het onderwijs. De provincie investeert in cultuureducatie via het expertisecentrum FleCk, dat de gemeentelijke steunpunten ondersteunt. De steunpunten richten zich op de lokale infrastructuur die betrokken is bij cultuureducatie, zoals scholen, culturele instellingen en kunstenaars. Culturele instellingen en andere culturele partners krijgen de ruimte om aanbod op maat te ontwikkelen, zodat cultuuronderwijs kan aansluiten bij wat de school wil. Door expertise te bevorderen wordt cultuureducatie bovendien structureel ingebed en de kwaliteit verbeterd.

Wethouder kunst en cultuur Freek Brouwer van gemeente Urk en Marcel Jansen van Cultuurbedrijf Noordoostpolder

CultuurPlus is ontwikkeld door FleCk, De Meerpaal in Dronten, Cultuurbedrijf Noordoostpolder, Kubus in Lelystad en Verbeelding&Co in Zeewolde en Theatergezelschap BonteHond. Het Flevolandse programma wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van provincie Flevoland en Fonds voor Cultuurparticipatie.

Meer informatie vind je op www.cultuureducatieflevoland.nl/cultuurplus
Scholen in Almere kunnen deelnemen aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit Almere.